22 oktober 2009

Att vara pedagog

Det är inte lätt att vara pedagog. Man ska vara ganska neutral, alltså kunna se saker från lite håll. Man ska kunna förklara på flera bra sätt, så att så många som möjligt förstår. Man ska vara vänlig, inge förtroende och helst också ha lite humor. Det hjälper.

Men sen då? Jag har funderat på vad det är som gör en bra pedagog. Är det att man kan lösa konflikter? Att man kan alla stegen i Piagets utvecklingsteori? Att man kan förklara? Att man får kontakt med sina elever? Jag vet inte. Alla kan ju inte allt. Piaget har jag glömt. Jag kan inte alltid förklara så att alla fattar. Konflikter kan jag hjälpa till att lösa, men det är ju inte något jag gärna vill, konflikträdd som jag är. Kontakt får jag. Massor! Och det är det som gör att livet som lärare blir roligt! Att få kontakt med Lisa, Putte och Pelle, trots att de är olika på alla sätt. Min känsla för elever är kanske inte alltid rätt, och ibland blir någon ledsen av något jag sagt eller gjort. Jag försöker alltid göra det bästa i alla situationer, men det funkar ju inte jämt, när man har 25 personer i ett rum och det man säger och gör ska gälla för alla.

Vad ska man göra för att vara en bra lärare? Vad är det som gör att man minns vissa av sina lärare med värme? Vad gjorde de som var så speciellt?

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...