18 april 2012

Arbetsmiljö för lärare

Jag går en kurs i Lärarförbundets regi, en kurs för förtroendevalda arbetsplatsombud. I kursen ingår ett självständigt arbete, ett projekt att sätta igång på arbetplatsen. Jag har valt att fokusera på den psykosociala arbetsmiljön på min arbetsplats, eftersom det förekommer brister i kommunikationen som leder till höga stressnivåer helt i onödan. Vi har ett verktyg, ett internetbaserat skoldataprogram, där vi kan kommunicera, rapportera, dokumentera och planera. Trots detta fungerar det dåligt med kommunikationen. Hur gör ni på din arbetsplats för att kommunikationen ska fungera mellan arbetsgivare och arbetstagare, mellan arbetstagare och mellan företaget och kunderna (skolan och föräldrar/elever)?

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...